Wycena aplikacji ANDROID lub IOS

Prosimy o podanie czy aplikacja ma być wykonana na na jeden system czy oba?
Czy jest opracowana logika aplikacji?
×